Daniel Sandin

DOKUMENTATION FÖR LÄRANDE


Dokumentation tar tid, är betungande, men om den utförs för lärande utgör den ett stort stöd för såväl lärare som elev i den dagliga verksamheten.

   Trots den potential som dokumentationen har som pedagogiskt verktyg, och trots det faktum att vi alla dokumenterar dagligen, så visar det sig att många lärare vet ganska lite om hur våra kollegor dokumenterar. Vi verkar med andra ord inte fullt ut utnyttja den potential detta verktyg utgör.

   Dokumentation verkar inte heller vara ett ämne som behandlas på landets lärarhögskolor i den utsträckning som man skulle önska. De lärare man utbildar förväntas från dag ett kunna hantera en systematisk dokumentation. Att ge dem verktyg att hantera detta uppdrag känns angeläget; den första tiden som lärare är svår nog som den är. 

   Min förhoppning  är att Dokumentation för lärande kan bidra till att ta ett helhetsgrepp på vad dokumentation som bidrar till kunskapsutveckling kan innebära, och att boken leder till många intressanta och utvecklande diskussioner på skolor och lärarhögskolor ute i landet.

Elva punkter om innehållet i Dokumentation för lärande


En PDF-fil med en kort presentation av en del av innehållet i boken.Föreläsningar


Jag föreläser gärna utifrån min bok. För kontakt: daniel.sandin@hotmail.se


För att se en föreläsning på Skolforum 2015, inspelad av UR, klicka här.

Dokumentation som kommunikationshjälpmedel

Förståeligare betygssystem och minskad betygsstress.

En artikel i nättidskriften Venue, driven av Linköpings universitet med syfte att bidra till spridning av beprövad erfarenhet.